Malenovjanka šedesátiletá

Malenovjanka šedesátiletá a přitom mladá kapela.
Cesty na Slovácko,Valašsko či Hanou mají pomyslný počátek v Malenovicích. A nedaleko, v obci Lhotka u Tečovic má v sále místní restaurace svůj svatostánek dechový orchestr Malenovjanka.
 
Nebylo tomu tak vždy. Kapela podle tehdejších zřizovatelů patřila pod Osvětovou Besedu Malenovice, Řempo i Pozemní stavby Gottwaldov. Vystřídali se během času i kapelníci. V roce 1950 založil hráč Státního symfonického orchestru v Gottwaldově Josef Batěk se svými kolegy, profesionály i amatérskými muzikanty na velmi vysoké úrovni, soubor, známý po celém regionu. Časem se vystřídali hudebníci i kapelníci. Je nutno vzpomenout Vlastimila Janotu či Josefa Straku.

Velká změna nastala v roce 1978. Po generačních změnách převzal kapelnickou funkci Josef Kasala a uměleckým vedoucím se stal Miroslav Hořčica. Od té doby soubor vstupuje do podvědomí občanů pod názvem Malenovjanka. Soubor má 23 hudebníků a 3 zpěváky. Na tehdy povinných rekvalifikačních přehrávkách získala kapela nejvyšší možné ocenění.

Posluchači se s ní mohli setkat na plesech, koncertech, akcích církevních i občanských. Když navždy odešel do muzikantského nebe kapelník Josef Kasala, ujal se vedením dechovky Miroslav Hořčica, který ji vedl do roku 2019, který následoval pana Kasalu do muzikantského nebe. Vedení dechovky a funkci kapelníka se ujal Jan Prokop starší. Kapela dále zůstává na velmi dobré úrovni. Má velmi pestrý repertoár. Vedle klasiků jsou zde zastoupeni skladatelé regionální. Ze součastných skladatelů je nutno vyzvednou i skladatelskou rodinu Maňasů, zvláště Václava Maňase mladšího.

Činnost kapely ovlivnila i osobní spolupráce, dnes již zesnulých, Václava Smoly a Jiřího Vrány. Jejich dobré rady a jejich skladby patří ke zlatému fondu orchestru. V současné době můžete Malenovjanku slyšet na různých společenských akcích, kde má dechovka nezastupitelné místo. V loňském roce to například byly i Krajské dožínky v Kroměříži. Kapelu jste měli možnost slyšet i na mezinárodním festivalu dechových a folklorních souborů FEDO ve Zlíně. Patří zde mezi pravidelné účastníky a patří i k těm, kteří se zúčastnili doposud všech ročníků.

A co by si hudebníci Malenovjanky přáli do budoucna ? Pozornost pořadatelů, štědrost sponzorů, náklonnost hudebních skladatelů a hlavně obrovské množství nadšených posluchačů, bez jejichž potlesku by celá činnost neměla smysl. A až uvidíte a uslyšíte Malenovjanku účinkovat, přidejte k potlesku i něco navíc, vždyť v roce 2010 slavila kulatých 60 let činnosti.

Zpět na hlavní stránku